Head of Compliance

Scroll to content

Head of Compliance -  Vator Securities, Growth Investment Banking, Stockholm

Vator Securities är en ledande Boutique Corporate Finance-rådgivare med fokus på att identifiera och finansiera nordiska tillväxtbolag inom Tech & Life Science. Sedan 2010 har Vator Securities vuxit kraftigt genom ett kundfokuserat och entreprenöriellt arbetssätt. Företaget är till huvuddel partnerägt med ett seniort team med gedigen erfarenhet från namnkunniga investmentbanker och kapitalförvaltare samt tillväxtbolag. Vator Securities har för närvarande outsourcat funktionen för regelefterlevnad men förstärker nu organisationen med en Head of Compliance.

Arbetsuppgifter för Head of Compliance på Vator Securities

 • Skapa och uppdatera policyer, riktlinjer och instruktioner inom företagets regelefterlevnadsområde, innefattande för verksamheten relevanta delar av lagen om värdepappersmarknaden, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och marknadsmissbruksförordningen (MAR).
 • Regelbundet övervaka och bedöma om de åtgärder, riktlinjer och förfaranden som inrättats av bolaget är lämpliga och effektiva.
 • Ge rådgivning och bistå relevanta personer som ansvarar för att utföra investeringstjänster och investeringsverksamhet.
 • Rapportera minst en gång per år till VD och styrelse om genomförandet och effektiviteten av den övergripande kontrollmiljön för investeringstjänster och investeringsverksamheten.
 • Ta fram årsplan och riskanalys på årsbasis, som revideras vid behov (t.ex. om ny lagstiftning introduceras).
 • Vara klagomålsansvarig.
 • Övervaka anställdas egna värdepappersaffärer.
 • Tillhandahålla personalutbildning vid behov, dock minst årligen.
 • Främja en positiv och proaktiv kultur för regelefterlevnad i hela företaget

Kvalifikationer

 • Jur. kand.- eller juristexamen.
 • 3-5 års erfarenhet av finansiell reglering, antingen från finansiella institut under tillsyn eller från tillsynsmyndighet.
 • Förståelse för både affärsverksamheten och den operativa verksamheten.
 • Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Vi lägger särskilt stor vikt vid personlighet och är villiga att investera i att utvecklas tillsammans. Som person tror vi att du har följande egenskaper:

 • Du är positiv, strukturerad och prestigelös i ditt arbetssätt.
 • Du kan leverera högkvalitativt arbete i en miljö med högt tempo och korta deadlines.
 • Du är noggrann.
 • Du har mycket god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.
 • Du är nyfiken.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Stockholm

Kungsgatan 34
111 35 Stockholm Directions rekrytering@vatorsec.se 08-53332737 View page

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor